torsdag 11. mai 2017

QR - KODE BINGO

Våre 3 åringer har jobbet en del med former. Vi har sett på former på storskjerm, vært på formjakt med digitalt kamera, lage lotto med bildene vi har tatt og en digitalt form bok.


Sist tur vi var på hadde vi QR - kode bingo med former. Vi hadde laget QR koder som inneholdt ulike former med ulike farger. Vi holdt oss til formene sirkel, trekant og firkant denne gangen. QR - kodene ble plasser rundt omkring i parken vi var på tur, tilsammen 6 QR koder.Barna ble delt i grupper på 2 og 3 barn som samarbeidet om det de skulle gjøre. De fikk utdelt et ark med 4 ulike bilder av formene som var gjemt bak QR kodene hvor de skulle krysse av når de scannet en QR kode og fikk et bildet som var likt et av bildene på sitt ark. QR kodene inneholdt former som var like men med ulik farge for å gi barna litt å tenke på, snakke om og komme frem til en felles løsning rundt.
I tillegg til å gjennom lek og aktivitet jobbe med former fikk de også jobbe med evnen å orientere seg innenfor et område. Det var ivrige barn som scannet, samarbeidet og vrimlet rundt i parken på jakt etter QR koder og former.

QR koder lager du enklest i appen Cloud QR hvor du kan benytte egne bilder, videoer, lyd og stemmeopptak i tillegg til tekst og webadresser. Her oppretter du din egen bruker hvor kun du har tilgang til QR kodene som er laget. Det de sier er at de eneste som får tilgang til dine QR koder er dem du gir dem til.  Cloud QR har i tillegg laget en egne QR leser for barn som skal være sikker mot sporing og som er uten reklame og enkel å bruke.

tirsdag 7. februar 2017

Barns rett til personvern

I dag har vi hatt gleden av å kunne "delta" på frokostseminaret "Barns rett til personvern - om bilder av barn på nett". Når avstanden er stor og reisekostnadene høye, var det et veldig godt alternativ å kunne sitte i barnehagen og følge med på seminaret som var streamet.

Det var mange flotte innlegg som blant annet hadde fokus på;
* hvorfor tar vi egentlig bilder i barnehagen?
* videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon
* hvilke grenseoppganger har vi i forhold til barns integritet?
* dokumentasjonsfrie arenaer i barnehagen?
* egne innlegg på sosiale media oppleves av en selv annerledes når man leser dem igjen flere år etterpå
* hvordan oppleves det for barna å lese eller se bilder av det mamma eller pappa har delt på sosiale media når de selv blir ungdom?
* barna må få skape sin egen digitale identitet, de som vokser opp i dag er mer private og deler mindre enn dagens voksne
* har jeg rett til å dele et annet menneske sitt liv?
* må ALT dokumenteres til enhver tid?

Vi har lenge vært opptatt av personvern og har testet ut mange av oppleggene i forhold til nettvett som er laget tidligere. Forventingene til premierevisningen av nye opplegg var stor, og vi ble ikke skuffet :-)

Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft, og drives av Senter for IKT i utdanningen og Datatilsynet. Vi fikk i dag se to filmer som nettopp er publisert og som vi opplever vil være nyttige redskap i arbeidet videre med personvern. Den ene filmen minner om en musikkvideo hvor teksten er informativ og lærerik og med en fengende musikk som gjør at dette fort kan bli vårens "hit" blant ungene i barnehagen.Vi viste filmen "Det er du som bestemmer" til noen av barna i fruktstunden i dag og hadde en refleksjon om bilder og internett. De var veldig bevisst på at man ikke kunne ta bilder av noen som ikke ville det og at man ikke kunne legge ut bilder på internett. Vi fabulert om hvor internett er og kom frem til at det er jo i hele verden og de var helt klar på at de ikke ønsket at hele verden skulle se bildet av dem.

Begge filmene finner dere ved å følge linken under (langt ned på siden);

http://www.dubestemmer.no/yngre-barn/bilder-av-barn-pa-nett


torsdag 26. januar 2017

Programmering - Hva er egentlig et spill?

Skarvan begynte i høst å jobbe med mønster, og hva et mønster kan være. De fant mønster både på tur, i digitale mikroskop, på klærne til hverandre, og lagde mønster med gjenbruksmaterialer. Vi fant ut at noen ganger er mønster som en oppskrift. Med disse erfaringene i bakhodet  har Skarvan begynt å se på programmering, og hva det er. Det startet med at vi snakket om spill. For hva er egentlig et spill?

-Sånn at vi kan bruke en figur, og hopp og spreng!
-Sånn som man kan bruk på iPaden, og finn penga.
-At man ska finn nåkka, og det e veldig artig. Og så e det kanskje en mann, også må han hopp, også kommer han i mål.

Jeg spurte tilbake:
- Men hvorfor kan figurene og mannen hoppe og springe?

De svarte:
-Jo, fordi det er sånn spillet er!

Jeg spurte:
-Men hvem er det som bestemmer at mannen skal hoppe? Eller hva knappene betyr?

Barna svarte:
-Det må jo være de som lager spill?

Det er vanskelig å klare å forstå hvordan den digitale verden rundt oss fungerer. Det er vanskelig å klare å se arbeidet som ligger bak alle apper, spill og elektronikk vi omgir oss med. Vi snakket om at det alltid er noen som har lagd de tingene vi bruker. Noen har bestemt at et spill skal være sånn, og at når man trykker på en knapp så skjer det eller det.

For å få en bedre forståelse av dette brukte vi "pinneperler" for å lage mønster på brett. Barna måtte samarbeide om å gi de ulike fargene en bestemt oppgave, for eksempel at gul er hopp, og grønn er et skritt frem. Sammen konstruerte de koder, som de skulle utføre med egne kropper. De byttet på å lage mønster, og å utføre. "Når vi endrer på en av perlene blir hele rekka annerledes!"


Etter å ha lekt oss med å lage koder som programmerte hverandre tok vi frem Beeboten. Den kan også programmeres, og vi kan få den til å gå dit vi vil. Vi byttet på å lage en kommandolinje med kortene som hører til Beeboten, og å taste inn kommandoene på bien. Det var spennende å se om kommandoen ble rett, om bien gjorde det vi hadde tenkt. På slutten fikk barna et oppdrag. "Kan dere få bien til å snurre rundt, og ende opp den veien den står nå?". Alle fikk prøve, men ingen klarte det. De prøvde å trykke på alle knappene, både med og mot klokka. De prøvde å trykke på fremoverknappen mellom hvert trykk.  "Dette må vi tenke på, så kanskje vi klarer det neste gang!"fredag 15. april 2016

"SVART E DEN STERKESTE FARGEN" - en timelapsfilm

Hva skjer når vi tegner med vannoppløselig tusj på et kaffefilter og setter det i vann? Kan vi fange det på en film?


4 gutter på 5,5 år fikk utfordringen med å tegne mønster på kaffefilter ca 2 cm fra nederste kant på kaffefilteret. Guttene tok oppgaven på alvor, og det ble noen flotte monster som dukket opp. Underveis i tegningen fant guttene ut at tusjen fløt utover når de holdt den lenge på et sted. På et spørsmål fra en voksen om hva de trodde skjedde var de enige om at det var en sterk farge på tusjen, og de var jammen helt magisk.


 Da kaffefiltrene var ferdige ble de undersøkt nøye, fargen hadde gått gjennom til baksiden, de så mønsteret inni på to sider og de kunne gjennomlyses hvis de satt filtrene mot vinduet.
Første kaffefilter ble satt i et glass med vann (ca 1 cm vann). Hva skjer - fargen får oppover, der svarte tar over alle fargene. Øverst opp var det mye grønn farge. Den svarte fargen overtar ikke så fort det grønne, da utbryter et av barna " Det grønne forsvarer seg mot angrep"


Vi satte glasset slik at vi kunne ta en timelapsfilm med Ipad. Vi bruker da kamerafunksjonen som er i iPaden og setter den på "tidsforløp". Du får da en helt annen opplevelse av det som virkelig skjer, og vi kan studere det om igjen og om igjen.
Undrende spørsmål kom opp:
- Hvorfor blir det svart
- Svart e den sterkeste fargen
- No er kampen slutt

Det ble lysere nederst på kaffefilteret, hva skjer nå? teorien til barna var at den svarte fargen forsvant oppover.Etter det første kaffefilteret hvor det var mye svart farge reflekterte barna rundt hva som kom til å skje hvis det ikke var svart farge eller hvis det var bare litt svart farge.

Det vil vi forske videre på :-)
fredag 18. mars 2016

"Se det spirer" - en timelapsfilm av karse

Våre fireåringer har hatt et lite påskeprosjekt hvor de skulle så karse og følge spireprosessen. For å få studert det skikkelig fant vi ut at vi kunne bruke Ipad og timelapsfunksjonen på kameraet for å fange det som skjer.Før vi kunne starte filmingen malte ungene blikkbokser gule og satte på øyne og nebb. De la bomull nedi som de fuktet med vann og strødde frø på. De ventet så i 3 dager til de så at spiringen var kommet så vidt i gang. Da kunne vi starte filmingen.

Vi satte Ipad og karsen på et sted hvor vi kunne ha lys på hele tiden slik at vi kunne filme både dag og natt. IPaden stod på med kontinuerlig filming i ca to døgn. For å klare dette satte vi den i et stativ som samtidig ladet Ipaden. Vi ønsket ikke å risikere at Ipaden gikk fri for strøm under dette eksprimentet.. Det var spennende når vi avsluttet filmingen og skulle se filmen. Tror de voksen var minst like spente som barna. Det ble en høytidelig framvisning for resten av avdelingen.  
                                                     Timelaps av karse som spirer


Vi ønsker alle en riktig God Påske

fredag 11. desember 2015

VÅR EGEN JULELOTTO

Juleforberedelsene er i gang for fullt, og i den forbindelse tenkte vi om det var mulig å gjøre noe digitalt. Da kom vi til å tenke på om vi ikke kunne lage vår egen julelotto med bilder fra juleforberedelsene i barnehagen.Fredag morgen tok vi kameraet med oss og gikk på julejakt inne i barnehagen. Ungene tok bilder med Ipaden som de tok inn i appen PicCollage. Her valgte de et ferdig rutenett med 6 ruter. De valgte bilder som de ønsket å bruke, skrev ut og laminerte. Og da hadde de sine egenproduserte julelotto som kunne spilles som vanlig brettspill.

Husk å skrive ut 2 eksemplarer av hver kollasje slik at det blir både spillebrett og brikker. Vi anbefaler at en bruker et ekstra ark bak brikkene slik at bildene ikke vises gjennom på baksiden. Da blir det jo ikke spennende.

Det er også mulig å lage dette på PC ved å bruke Picassa billedredigeringsprogram eller et rutenett i Word.

God Adventstid :-)

onsdag 9. desember 2015

QR ADEVENTSKALENDER

Adventstid - glede, spenning, og adventskalender. Hvordan lage en adventskalender som skaper dette? Er det mulighet å lage en kalender digital? Kan vi ha et annet fokus enn å få noe?I år har storavdelingen laget en QR - kode kalender md fokus på forventning, glede og fellesskap. Bak hver luke i kalenderen finner vi en QR kode med en opplevelse, aktivitet, sang, historie m.m. 

Vi opplever at barn synes QR koder er spennende. Hva skjuler dem? Hva skjer nå? Og å få brukt et digitalt verktøy. 

I år er det en voksen som har laget QR koden til ungene. Det er også en mulighet at en gruppe barn kan lage noe til en annen gruppe barn. Det kunne blitt veldig spennende............

Snømannen Kalle var bak QR - kode nr 1

Vi scanner QR - kodene med Ipad. Den har vi koblet opp til projektor via Apple - TV slik at hele gruppa kan følge med på stor skjerm sammen. Vi synes dette er en fin måte å kunne dele opplevelser på, og alle har mulighet til å sesamtidig. 

QR - kodene har vi laget med appen Qrafter Pro på ipad.

Nå har vi kommet et stykke ut i desember. Vi opplever at QR - kode kalenderen fenger barna. Vi benytter den samme kalenderen for 3 - 6 åringene. De er spente på hva som gjemmer seg i QR - koden. Til nå har det kommet julesanger, julefortellinger, juleverkstedaktiviteter, et bilde å undre seg over og bakeoppgave.

Bak QR  - kode nr 9 gjemte det seg en juleverkstedaktivitet

Vi gleder oss til fortsettelsen :-)